Závěrka účetního výkaznictv...

Úvod Novinky Závěrka účetního výkaznictví 6/2007 pro OSS a PO MŠMT

Závěrka účetního výkaznictví 6/2007 pro OSS a PO MŠMT

15.06.2007

Ve spolupráci s odborem 44 MŠMT v souladu s Příkazem ministryně MŠMT č. 7/2007 ze dne 28.2.2007 sdělujeme pokyny ke zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. pro všechny OSS a PO zřizované MŠMT.

Termíny pro předání finančních a účetních výkazů za období 6/2007 jsou následující:

do 4.7.2007 předání finančních, účetních a rezortních výkazů do MÚZO
  5.7.-10.7.2007 kontroly, opravy jednotlivých OSS a PO
  10.7.2007 1. sumarizace kapitoly 333-MŠMT
  11.7.-17.7.2007 kontroly, opravy pracovníky MŠMT
  18.7.2007 předání výkazů na MF a potvrzených výtisků výkazů jednotlivých organizací do MÚZO
  19.7.2007 předání výkazů na MF v písemné podobě

Data pro finanční výkazy (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu OSS), účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha) a rezortní výkazy výnosů a nákladů PO budou v uvedených termínech předávána do MÚZO systémem AUTOMAT, příp. na disketě, CD či flash disku nebo přímo z webových stránek MÚZO (http"//www.jasu.org, sekce Zadání Automat). Zadávání z webových stránek navíc umožňuje po nahrání dat i dotisky jednotlivých výkazů a zadávání speciálních sestav, jejich vzory jsou dostupné po kliknutí na název sestavy ve volbě Dotisk sestav.

Kontaktní osoby pro konzultace a opravy výkazů:
Květa Kotová, e-mail: kveta.kotova@jasu.cz, tel.: 224 091 645;
ing. Dana Malá, e-mail: dana.mala@jasu.cz, tel.: 224 091 621.

Ke kontrole výkazů přímo u uživatele a vytvoření datových souborů je výhodné využít program PC výkaznictví JASU. Nová verze programu 7.20 bude včas k dispozici na www.jasu.cz nebo www.jasu.org.
Konkrétní odkaz na instalační/aktualizační soubor je uveden na těchto webových stránkách. Pokyny k instalaci/aktualizaci a aktivační klíč obdržíte e-mailem.

Kontaktní osoby pro program PC výkaznictví JASU:
Jiří Bareš, e-mail: jiri.bares@jasu.cz, tel.: 224 091 619;
Pavel Míka, e-mail: pavel.mika@jasu.cz, tel.: 224 091 649.

S přáním další úspěšné spolupráce
Ing. Petr Zaoral v.r., ředitel


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více