Závěrka účetního výkaznictv...

Úvod Novinky Závěrka účetního výkaznictví 6/2006 pro organizace zřizované MŠMT

Závěrka účetního výkaznictví 6/2006 pro organizace zřizované MŠMT

16.06.2006

Ve spolupráci s odborem 44 MŠMT v souladu s pokynem I. náměstka ministryně MŠMT čj. 373/2006-44 z 17.2.2006 sdělujeme pokyny ke zpracování výkaznictví v MÚZO Praha s.r.o. pro organizace zřizované MŠMT.
Termíny pro předání finančních a účetních výkazů za období 6/2006 jsou následující:

Ve spolupráci s odborem 44 MŠMT v souladu s pokynem I. náměstka ministryně MŠMT čj. 373/2006-44 z 17.2.2006 sdělujeme pokyny ke zpracování výkaznictví v MÚZO Praha s.r.o. pro organizace zřizované MŠMT.

Termíny pro předání finančních a účetních výkazů za období 6/2006 jsou následující:

do 7.7.2006 předání finančních, účetních a rezortních výkazů do MÚZO
  8.7.-12.7.2006 kontroly, opravy jednotlivých OSS a PO
  12.7.2006 1. sumarizace kapitoly 333-MŠMT
  12.7.-14.7.2006 kontroly, opravy pracovníky MŠMT
  14.7.2006 předběžné předání výkazů na MF
  17.7.2006 konečné předání výkazů na MF
  19.7.2006 předání potvrzených výtisků výkazů do MÚZO k archivaci

Finanční výkazy (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu OSS), účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha) a rezortní výkazy výnosů a nákladů PO budou v uvedených termínech předávány do MÚZO systémem AUTOMAT, příp. na disketě nebo CD. Ke kontrole výkazů přímo u uživatele, vytvoření správné datové struktury a souboru připraveného k odeslání po síti je výhodné využít program PC výkaznictví JASU. Nová verze programu 6.20 bude nejpozději do 27.6. k dispozici na www.jasu.cz nebo www.jasu.org.
Konkrétní odkaz na instalační/aktualizační soubor je uveden na těchto WWW stránkách v sekci Aktuality,dále pak v sekci Ke stažení a také v části věnované programu PC výkaznictví JASU. Pokyny k instalaci/aktualizaci a aktivační klíč obdržíte e-mailem.

Kontaktní osoby pro program PC výkaznictví JASU:
Jiří Bareš, e-mail: jiri.bares@jasu.cz, tel.: 224 091 619;
Pavel Míka, e-mail: pavel.mika@jasu.cz, tel.: 224 091 649.

Kontaktní osoby pro konzultace a opravy výkazů:
Květa Kotová, e-mail: kveta.kotova@jasu.cz, tel.: 224 091 645;
ing. Dana Malá, e-mail: dana.mala@jasu.cz, tel.: 224 091 621.

Potvrzené výtisky výkazů musí být posledním výstupem z centrálního zpracování MÚZO (UNIX server).

S přáním další úspěšné spolupráce
Ing. Petr Zaoral v.r., ředitel
Ing. Petr Macek v.r., jednatel a poradce ředitele


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více