Úspěšná recertifikace dle ISO...

Úvod Novinky Úspěšná recertifikace dle ISO 9001:2009

Úspěšná recertifikace dle ISO 9001:2009

13.01.2011

Certifikační orgán DQS Czech uskutečnil dne 8.12.2010 v naší společnosti recertifikační audit systému managementu kvality.

Bylo konstatováno, že systém řízení kvality, který MÚZO Praha vytvořilo a stále jej rozvíjí, splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 9001:2009. Výsledkem auditu bylo rovněž prodloužení platnosti certifikátu do roku 2013.  


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více