Ukončení bezplatného poskytov...

Úvod Novinky Ukončení bezplatného poskytování programu PC výkaznictví JASU školským organizacím Plzeňského kraje.

Ukončení bezplatného poskytování programu PC výkaznictví JASU školským organizacím Plzeňského kraje.

07.06.2005

V minulém týdnu došlo k ukončení smlouvy mezi naší společností a Krajským úřadem Plzeňského kraje o bezplatném používání programu PC výkaznictví JASU školskými organizacemi tomuto krajskému úřadu podřízených. V této souvislosti upozorňujeme, že další používání uvedeného programu je nelegální a může být postihováno dle platných zákonů.

Vážení uživatelé,
v minulém týdnu došlo k ukončení smlouvy mezi naší společností a Krajským úřadem Plzeňského kraje o bezplatném používání programu PC výkaznictví JASU školskými organizacemi tomuto krajskému úřadu podřízených. V této souvislosti upozorňujeme, že další používání uvedeného programu je nelegální a může být postihováno dle platných zákonů.

Legalizaci používání programu je možné zabezpečit objednáním programu přímo u naší společnosti. Cena programu je 960,- Kč (bez DPH) na jeden rok a zahrnuje veškeré aktualizace programu během příslušného roku (ty jsou poskytovány přibližně 2 - 4x ročně). Fakturace ceny (resp. její odpovídající části od data objednání programu ke dni fakturace) je prováděna vždy k 1.12. daného roku. V případě objednávky multilicence poskytujeme výrazné množstevní slevy. Na požádání zašleme návrh smlouvy o používání programu.

Pro objednání programu a získání doplňujících informací nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese vykaznictvi@jasu.cz.

Program PC výkaznictví JASU je určen ke zpracování účetního výkaznictví příspěvkových organizací, neziskových organizací a organizačních složek státu. Program je průběžně aktualizován dle vyhlášek a opatření MF. Program je víceuživatelský, tj. může s ním současně pracovat více uživatelů. Je snadno ovladatelný myší i z klávesnice, výhodná je kontextová nápověda v každé části programu. Jednoduché menu a ovládací prvky jsou vhodné i pro uživatele, kteří nepracují s PC často. Součástí telefonické a e-mailové podpory je i základní metodická pomoc.

Hlavní funkce programu jsou:

  • zpracování účetního výkaznictví s možností přebírání dat importem z programů účetnictví různých dodavatelů ve struktuře F/JASU, F/A nebo MF/ARIS,
  • export zkontrolovaných dat ve struktuře F/JASU, F/A a MF/ARIS,
  • pořizování účetních a finančních výkazů přímo z klávesnice včetně výkazu výnosů a nákladů PO dle rozpočtové skladby (tzv. rezortní výkaz MŠMT),
  • provádění stejných logických kontrol správnosti výkazů jako při centrálním zpracování v MÚZO resp. na MF/PVT,
  • vytvoření datového souboru s odpovídající strukturou i obsahem pro předávání dat nadřízenému orgánu nebo k centrálnímu zpracování,
  • vytváření sumářů více organizací (nebo středisek jedné organizace) podle vlastního seznamu a členění,
  • přehledná identifikace chyb ve výkazech a v mezivýkazových vazbách,
  • tisk účetních a finančních výkazů,
  • tisk dalších užitečných kontrolních sestav.

Věříme že jste s dosavadní zkušeností s programem spokojeni a že i nadále budeme úspěšně spolupracovat.

S pozdravem,
Zaoral

V Praze dne 7.6.2005


Ing. Petr Zaoral
ředitel projekce PC výkaznictví a PC rozpočtu JASU
MÚZO Praha s.r.o.
Politických vězňů 15
111 21 Praha 1
tel: 224 091 650
fax: 224 091 617


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více