Tabulky Rozborů hospodaření za...

Úvod Novinky Tabulky Rozborů hospodaření za rok 2006

Tabulky Rozborů hospodaření za rok 2006

11.01.2007
Tabulky k Rozborům hospodaření za rok 2006 jsou k dispozici v sekci Ke stažení/ Tabulky pro zpracování/ Osnovy rozborů hospodaření za rok 2006.

Směrnice MŠMT čj. 19 963/2005-44 (viz Věstník vlády pro orgány krajů a obcí 2005/5) a směrnice MŠMT čj. 24 306/2005-44 (viz Věstník MŠMT 2005/9), dle kterých krajské a obecní školy zpracovávají Rozbory hospodaření, jsou platné i pro zpracování Rozborů hospodaření za rok 2006.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více