Tabulky pro Závěrečný účet ...

Úvod Novinky Tabulky pro Závěrečný účet za rok 2010 PŘO, OPŘO a OSS MŠMT

Tabulky pro Závěrečný účet za rok 2010 PŘO, OPŘO a OSS MŠMT

03.01.2011

Tabulky pro vypracování podkladů pro Závěrečný účet kapitoly 333 za rok 2010 pro PŘO, OPŘO a OSS MŠMT najdete v sekci Ke stažení/ Tabulky pro zpracování/ Státní závěrečný účet za rok 2010 - PŘO, OPŘO a OSS MŠMT.

Podle Pokynu MŠMT z 22.12.2010 provedou organizace PŘO, OPŘO a OSS v působnosti MŠMT vypracování podkladů pro Závěrečný účet kapitoly 333 MŠMT za rok 2010.
Vyplněné excelovské tabulky (tab.1 až tab.3) je třeba předat v elektronické podobě do MÚZO Praha s.r.o. k sumarizaci za kapitolu 333 na adresu pavel.mika@muzo.cz, tel.: 224 091 455.
Termín předložení je stanoven do 21. února 2011.

V tabulkách nelze provádět změny (přidávání nebo ubírání řádků či sloupců apod.), nelze vyplňovat žlutě podbarvené, součtové buňky. Tabulky budou kontrolovány na hodnoty účetních výkazů za 12/2010, sumarizovány a předány na MŠMT.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více