Tabulky pro Závěrečný účet ...

Úvod Novinky Tabulky pro Závěrečný účet za rok 2008 PŘO, OPŘO a OSS MŠMT

Tabulky pro Závěrečný účet za rok 2008 PŘO, OPŘO a OSS MŠMT

09.01.2009

Tabulky pro vypracování podkladů pro Závěrečný účet kapitoly 333 za rok 2008 pro PŘO, OPŘO a OSS MŠMT najdete v sekci Ke stažení/ Tabulky pro zpracování/ Státní závěrečný účet za rok 2008 - PŘO, OPŘO a OSS MŠMT.

Podle Pokynu MŠMT z 29.12.2008 provedou organizace PŘO, OPŘO a OSS v působnosti MŠMT vypracování podkladů pro Závěrečný účet kapitoly 333 MŠMT za rok 2008.
Vyplněné excelovské tabulky je třeba předat v elektronické podobě do MÚZO Praha s.r.o. k sumarizaci za kapitolu 333 na adresu pavel.mika@jasu.cz,     tel.: 224 091 649.
Termín předložení je stanoven do 9. února 2009.

V tabulkách nelze provádět změny (přidávání nebo ubírání řádků či sloupců apod.), nelze vyplňovat žlutě podbarvené, součtové buňky. Tabulky budou kontrolovány na hodnoty účetních výkazů za 12/2008, sumarizovány a předány na MŠMT.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více