Tabulky pro Závěrečný účet ...

Úvod Novinky Tabulky pro Závěrečný účet za rok 2007 PŘO, OPŘO a OSS MŠMT

Tabulky pro Závěrečný účet za rok 2007 PŘO, OPŘO a OSS MŠMT

09.01.2008

Excelovské tabulky pro vypracování podkladů pro Závěrečný účet kapitoly 333 za rok 2007 najdete v sekci Ke stažení/ Tabulky pro zpracování/ Státní závěrečný účet za rok 2007 - PŘO, OPŘO a OSS MŠMT.

Podle Pokynu MŠMT z 11.12.2007 provedou organizace PŘO, OPŘO a OSS v působnosti MŠMT vypracování podkladů pro Závěrečný účet kapitoly 333 MŠMT za rok 2007.
Zpracovaný materiál (text a tabulky) předloží organizace v písemné i elektronické podobě na MŠMT, pouze vyplněné tabulky do MÚZO Praha s.r.o. k sumarizaci za kapitolu 333.
Termín předložení je stanoven do 7. února 2008. E-mail: pavel.mika@jasu.cz, tel.: 224 091 649. V případě oprav tabulek zašle PO opravené tabulky zároveň na MŠMT i MÚZO s.r.o.

V tabulkách neprovádějte změny (přidávání nebo ubírání řádků či sloupců apod.), nevyplňujte žlutě podbarvené, součtové buňky. Tabulky budou kontrolovány na hodnoty Vašich účetních výkazů za 12/2007, sumarizovány a předány na MŠMT.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více