Tabulky Finančního vypořádán...

Úvod Novinky Tabulky Finančního vypořádání PO MŠMT

Tabulky Finančního vypořádání PO MŠMT

02.01.2007

Excelovské tabulky pro vypracování Finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2006 najdete v sekci Ke stažení/ Tabulky pro zpracování/ Finanční vypořádání za rok 2006 - PO MŠMT.
Na stejném místě najdete i Finanční vypořádání za rok 2006 - vysvětlivky k tabulkám.

Podle Metodického pokynu MŠMT z 24.11.2006 provedou organizace PŘO a OPŘO MŠMT finanční vypořádání příspěvků a dotací poskytnutých PO zřizovaným MŠMT.
PO předloží údaje Fin. vypořádání Ministerstvu školství, odboru 44 v tištěném i elektronickém formátu (vyplněné tabulky v Excelu) spolu s podrobným komentářem a na MÚZO s.r.o. na adresu e-mail: pavel.mika@jasu.cz, tel.: 224 091 649, pouze v el. formátu (vyplněné tabulky v Excelu) do 7.2.2007. V případě následných oprav tabulek zašle PO opravené tabulky odboru 44 a zároveň na MÚZO s.r.o.

V tabulkách neprovádějte změny (přidávání nebo ubírání řádků či sloupců apod.), nevyplňujte žlutě podbarvené, součtové buňky. Pro zpracování nelze použít tabulky z minulého roku. Tabulky budou kontrolovány na hodnoty Vašich účetních výkazů za 12/2006, sumarizovány a předány na MŠMT.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více