Stanovisko MÚZO Praha s.r.o. k e...

Úvod Novinky Stanovisko MÚZO Praha s.r.o. k e-mailu Kompetenčního centra MF ze dne 5.11.2010

Stanovisko MÚZO Praha s.r.o. k e-mailu Kompetenčního centra MF ze dne 5.11.2010

25.11.2010

Stav, ve kterém se nachází registrace ZO/NZO u části účetních jednotek (dále jen ÚJ), by se dal charakterizovat dokončenou registrací zaměstnanců MÚZO a nedokončenou registrací osob vlastní ÚJ (ředitel/ka, účetní, atd.).

Pro vyřešení tohoto stavu je potřeba buď registrace všech osob vlastní ÚJ jako ZO/NZO

dokončit (popis postupu registrace ZO/NZO - viz návod na stránkách MF)
www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/15032010_Registrace_ZO_NZO_Detailni_navod.pdf

nebo

zrušit (odesláním registračního formuláře se zaškrtnutým a vyplněným bodem 9 pro každého pracovníka).

Přesný stav nedokončené registrace můžete zjistit na emailové adrese servicedesk@sd-stc.cz.

Příloha:
(E-mail od KC MF adresovaný ÚJ ze dne 5. 11. 2010)

Vážená paní, pane,

pro účely plnění povinnosti dle vyhlášky č. 383/2009 Sb. zasílání účetních výkazů do CSÚIS za účetní jednotku je nutno dokončit proces registrace ZO/NZO v systému CSÚIS dle Detailního návodu postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu
(www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_techinfo_53392.html).

Vaše registrace je dosud ve stavu "založeno", tj. není dokončená. Pro zasílání výkazů do CSÚIS a příjímání zpráv je nutné, aby ZO/NZO měla status "aktivní".
Podle uvedené vyhlášky musí mít každá účetní jednotka v systému CSÚIS zaregistrovánu jednu zodpovědnou osobu a minimálně jednu náhradní zodpovědnou osobu - obě status "aktivní".
V případě, že nehodláte dokončit proces Vaší registrace (externí zpracovatel nebo počet ZO/NZO je dostatečný), zašlete registrační formulář s vyplněným požadavkem 9., tj. zrušení registrace (www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/27102010_PDF_Registrace.pdf).
Pokud u Vás došlo k duplicitní registraci (více než jedno registrační číslo), kontaktujte prosím Kompetenční centrum k dořešení této situace na adrese: kc.iissp@mfcr.cz.

Případné dotazy zasílejte na adresu: servicedesk@sd-stc.cz.
Vaši reakci očekáváme do konce listopadu 2010.

S pozdravem
Kompetenční centrum
Ministerstvo financí ČR


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více