Prohlášení MÚZO Praha s.r.o. ...

Úvod Novinky Prohlášení MÚZO Praha s.r.o. k projektu Státní pokladna

Prohlášení MÚZO Praha s.r.o. k projektu Státní pokladna

01.11.2009
Účetní systémy, tj. projekt EIS JASU® CS a programy PC účetnictví JASU®, budou připraveny pro přechod na jednotné účetnictví státu včetně možnosti předávání záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Distribuce upravených verzí účetních systémů programu je plánována na prosinec 2009, možnost předávání záznamů do CSÚIS bude doplněna začátkem roku 2010 tak, aby byl dodržen předpokládaný termín zahájení přenosů (únor 2010).

Od účetního roku 2010 bude zahájena 1. fáze projektu Státní pokladny (IISSP), tj. blok Centrální účetnictví státu, a v průběhu roku 2010 budou následovat další fáze projektu. Společnost MÚZO Praha s.r.o. tuto problematiku pečlivě sleduje a na základě dosud zveřejněných informací prohlašuje, že programová vybavení JASU® budou na projekt Státní pokladny včas připravena.

Účetní systémy, tj. projekt EIS JASU® CS a programy PC účetnictví JASU®, budou připraveny pro přechod na jednotné účetnictví státu včetně možnosti předávání záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Distribuce upravených verzí účetních systémů je plánována na prosinec 2009, možnost předávání záznamů do CSÚIS bude doplněna začátkem roku 2010 tak, aby byl dodržen předpokládaný termín zahájení přenosů (únor 2010).

Systémy účetního výkaznictví, tj. Centrální zpracování UNIX JASU® v MÚZO a program PC výkaznictví JASU®, budou rovněž takto včas upraveny. Jsme přesvědčeni, že dosavadní osvědčený způsob zpracování účetního výkaznictví kapitol státního rozpočtu a krajů (vč. zřizovaných OSS a PO) v MÚZO je vhodné i nadále zachovat. Dosavadní úloha MÚZO Praha s.r.o. jako prostředníka mezi kapitolou/krajem a MF není v rozporu s novými, dosud známými návrhy všech vyhlášek, definujícími vazby na projekt Státní pokladny (inovace vyhlášky 505, inovace vyhlášky 16, nová technická vyhláška a manuál, převodový můstek atd.) a MÚZO bude nadále schopno a ochotno tuto úlohu plnit v rámci stávajících uzavřených smluv bez výrazného zvyšování nákladů.

S přáním další úspěšné spolupráce

Ing. Petr Zaoral v.r.
ředitel společnosti


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více