Program PC výkaznictví JASU ver...

Úvod Novinky Program PC výkaznictví JASU verze 9.23 - pouze pro OSS a PO v kapitole 333

Program PC výkaznictví JASU verze 9.23 - pouze pro OSS a PO v kapitole 333

03.04.2009
Program PC výkaznictví JASU, verze 9.23 - pro OSS a PO kap. 333 - Vazby, Výkaz Výnosy a náklady

Na našich webových stránkách je od 3.4.2009 v sekci Ke stažení / Plné verze programů pro OSS a PO kapitoly 333 připravena verze 9.23 programu PC výkaznictví JASU.

Provedené úpravy:

  • PO-Pro výkaz VN (Výnosy a náklady) dodána položka 5424 k účtu 528
  • PO-Byly zrušeny všechny podmínky omezující vstup Položky podle kapitoly nebo §
  • OSS-Upraveny vazby 05 a 13, nové vazby 54 až 56
  • OSS-Upraveny vazby PR01-PR60 podle nového předpisu (část VII proti XI a XII)
Kontakt v případě nejasností:

p. Bareš,tel. 224 091 619, e-mail: jiri.bares@jasu.cz
p. Míka,tel. 224 091 649, e-mail: pavel.mika@jasu.cz


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více