Program PC výkaznictví JASU

Úvod Novinky Program PC výkaznictví JASU

Program PC výkaznictví JASU

15.09.2006
!!! Ve 3.q platí stejná verze jako v pololetí. Pro organizace zřizované krajem či obcí verze 6.10 (=6.1), pro organizace zřizované ministerstvem verze 6.20. !!! Aktualizace je připravena ke stažení na našich webových stránkách.

Na našich webových stránkách je v sekci Ke stažení / Plné verze programů připraven program PC výkaznictví JASU. Verze jsou stejné jako v pololetí.
verze 6.20 - určená organizacím zřizovaným ministerstvem - pro zpracování účetních výkazů za 3.Q roku 2006.
verze 6.10 - určená organizacím zřizovaným krajem či obcí - pro zpracování účetních výkazů za 3.Q roku 2006.
Kontakt:
p. Bareš, tel. 224 091 619, e-mail: jb@jasu.cz,
p. Míka, tel., 224 091 649, e-mail: mika@jasu.cz


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více