Předání informace o schválen...

Úvod Novinky Předání informace o schválení účetní závěrky do IISSP

Předání informace o schválení účetní závěrky do IISSP

24.01.2014

Do všech produktů MÚZO Praha s.r.o. (EIS JASU CS, PC výkaznictví JASU a centrální zpracování výkaznictví v MÚZO) budou dopracovány funkce pro zadání a předání požadovaných informací o schválení nebo neschválení účetní závěrky dle požadavku MF (viz publikované XSD ze dne 20.1.2014).

Uživatelé programů EIS JASU CS a PC výkaznictví JASU obdrží aktualizované verze tak, aby mohli splnit určený termín předání informace.

Uvedené změny budou zapracovány automaticky jako standardní legislativní úprava.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více