Podpora zpracování Pomocného a...

Úvod Novinky Podpora zpracování Pomocného analytického přehledu (PAP) v produktech MÚZO

Podpora zpracování Pomocného analytického přehledu (PAP) v produktech MÚZO

07.03.2013

Od účetního období r. 2013 mají všechny státní příspěvkové organizace povinnost předávat výkaz Pomocný analytický přehled (PAP) bez ohledu na výši svých aktiv. Pravidla pro předávání účetních výkazů do Státní pokladny (IISSP) stanoví vyhláška č. 383/2009 Sb. (tzv. „Technická vyhláška“). MÚZO Praha s r.o. zajišťuje podporu tohoto výkazu jak v programu PC výkaznictví JASU® ver. PAP, tak v ekonomickém informačním systému EIS JASU® CS.

Uvedené programy mimo svých standardních funkcí navíc umožňují:

  • potřebné kontroly vnitřní konzistence tohoto 13-dílného výkazu (soulad dat mezi jeho jednotlivými částmi),
  • kontrolu vazeb mezi PAP, Rozvahou a Výkazem zisků a ztrát,
  • tisk sestav PAP,
  • výstupy dat ve formátu F/JASU nebo XML pro účely předání do dalších vykazovacích systémů, odeslání výkazů přímo do IISSP.

Program PC výkaznictví JASU® dále navíc umožňuje:

  • import dat PAP z Vašeho účetního software (pokud nevyužíváte systém EIS JASU®) ve formátu F/JASU nebo XML (bez šifrování),
  • ruční editaci dat (pokud je třeba).

Program PC výkaznictví JASU® s podporou PAP lze získat na základě objednávky na adrese obchod@muzo.cz. K základní verzi PC výkaznictví JASU® Vám v tomto případě bude účtován jednorázový poplatek za aktivaci PAP ve výši 499,- Kč. Další aktualizace tohoto programu jsou účtovány v rámci běžné podpory a nevyžadují ze strany uživatelů dodatečné náklady na zpracování PAP. Kompletní ceník a detailní popis všech funkcí programu PC výkaznictví JASU® je uveden na internetových stránkách MÚZO.

Zpracování PAP v EIS JASU® CS je standardní součástí systému, popis všech modulů a funkcí naleznete opět na webových stránkách MÚZO. Cena systému závisí na počtu uživatelů a rozsahu používaných modulů. V případě zájmu o předvedení nebo další informace nás kontaktujte.

Případné dotazy na oba tyto SW produkty Vám zodpoví paní Miroslava Zaoralová (tel. 224 091 497, e-mail obchod@muzo.cz).

Centrální zpracování výkazů

MÚZO Praha s.r.o. dále nabízí zpracování výkazů vč. PAP pomocí centrálního systému UNIX/Automat. Toto zpracování zahrnuje formální i obsahovou kontrolu výkazů, sumarizaci a v případě zájmu i odeslání do IISSP. V případě nalezení problémů v datech jsou zákazníci kontaktováni a naši pracovníci poradí s řešením situace. Na zpracování je třeba uzavřít zvláštní smlouvu.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více