Platná verze programu PC výkazn...

Úvod Novinky Platná verze programu PC výkaznictví JASU pro pololetní zpracování 2005 je 5.01.

Platná verze programu PC výkaznictví JASU pro pololetní zpracování 2005 je 5.01.

01.07.2005

Vážení uživatelé, pro pololetní závěrku výkaznictví 2005 je platná verze programu PC výkaznictví JASU 5.01 (stejná jako v 1. čtvrtletí 2005), distribuce nebude prováděna.

Jiří Bareš
MÚZO Praha s.r.o.
Politických vězňů 15
111 21 Praha 1
tel: 224 091 619
fax: 224 091 617


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více