Nová vazba F/JASU

Úvod Novinky Nová vazba F/JASU

Nová vazba F/JASU

29.12.2006

Pro účetní období r. 2007 platí nová struktura věty datového souboru Vazby F/JASU.

V nové Struktuře datového souboru Věty F/JASU jsou navíc kódy:

NÁSTROJ - kód nástroje financování
ZDROJ - kód zdroje financování
ČPRF - členění prostředků rezervního fondu
KDT-KAP - číslo kapitoly dotačního titulu
PRG2 - číslo programu ISPROFIN
KAP2 - číslo kapitoly ISPROFIN

Pole KDT, NUTS, PRG, KAP, NÁSTROJ, ZDROJ, ČPRF, DRU-ROP, ID-F, ZJ, KDT-KAP, PRG2, a KAP2 vykazují pouze OSS ve Výkazu PR.
Pole OKEČ vykazují pouze PO (nepovinně) ve všech svých výkazech.

Datové soubory mají věty dlouhé 75 nebo 83 byte (při použití polí KDT-KAP, PRG2 a KAP2) + 2 byte omezovač věty, tj. celkem 77 nebo 85 byte.

Celá Vazba F/JASU - struktura věty datového souboru viz Sekce Automat/ Vazba F/JASU,
nebo ve formátu .doc viz Sekce Ke stažení/ Dokumenty - Vazba F/JASU - popis struktury věty.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více