MÚZO Praha s.r.o. uzavřelo výz...

Úvod Novinky MÚZO Praha s.r.o. uzavřelo významnou smlouvu s Koordinačním střediskem pro resortní zdravotnické informační systémy

MÚZO Praha s.r.o. uzavřelo významnou smlouvu s Koordinačním střediskem pro resortní zdravotnické informační systémy

29.10.2012

 

MÚZO Praha s.r.o. uzavřelo významnou smlouvu s Koordinačním střediskem pro resortní zdravotnické informační systémy na dodávku ekonomického informačního systému EIS JASU® CS na všechny podřízené organizační složky státu OSS v kapitole Ministerstva zdravotnictví, tj. celkem 19 organizací. Hlavním účelem hromadného nasazení je splnění povinností vůči Ministerstvu financí ČR resp. požadavků Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) na předávání dat z oblasti RIS RE, konkrétně pak realizaci rozpočtových opatření , rezervací prostředků v IISSP a platební styk.

 

MÚZO Praha s.r.o. se úspěšně zúčastnilo se systémem EIS JASU® CS pilotního provozu IISSP / RIS RE vybraných organizačních složek státu, konkrétně v celé kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu včetně 6 podřízených organizací. Kromě ověření funkčnosti na straně EIS JASU® CS MÚZO Praha s.r.o. působilo také jako partner konsorcia IBM/SAP, autorů programových vybavení IISSP, a významně se podílelo na testování celého portálu RISRE/PS.

Ekonomický informační systém (EIS) JASU® CS je moderní ekonomický systém pro zpracování účetnictví a navazujících agend organizačních složek státu, územních samosprávných celků, státních fondů, příspěvkových a hospodářských organizací, veřejných vysokých škol, politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací.

Systém EIS JASU® CS:

  • podporuje přímou komunikaci se systémem Státní pokladny (CSÚIS i RIS),
  • umožňuje kompletní zpracování Pomocného analytického přehledu (PAP),
  • obsahuje řídící finanční kontroly v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a prováděcí vyhláškou č.416/2004 Sb. k tomuto zákonu,
  • podporuje elektronický podpis a bezpapírový oběh dokladů,
  • se skládá z široké nabídky základních i speciálních modulů,
  • má velké možnosti nastavení dle specifických požadavků jednotlivých zákazníků,
  • technické řešení „tlustý i tenký“ klient, je pravidelně aktualizován dle platné legislativy.

V případě zájmu o nezávaznou prezentaci systému kontaktujte naše obchodní oddělení.

Další podrobnosti a výčet vlastností


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více