Kancelář Akademie věd České ...

Úvod Novinky Kancelář Akademie věd České republiky přechází na EIS JASU® CS s podporou IISSP/RISRE

Kancelář Akademie věd České republiky přechází na EIS JASU® CS s podporou IISSP/RISRE

26.11.2012

Dalším významným zákazníkem naší společnosti a uživatelem EIS JASU® CS je Kancelář Akademie věd České republiky, která potřebovala vyřešit blížící se spuštění produktivního provozu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a předávání dat z oblasti RISRE k 1.1.2013.

Předmětem dodávky je nasazení EIS JASU® CS v takovém rozsahu, aby byly splněny všechny požadavky IISSP/RISRE, konkrétně pak realizace rozpočtových opatření, rezervace prostředků v IISSP a platební styk. Pro řešení těchto oblastí byly využity standardní moduly Podvojné účetnictví, Objednávky, Smlouvy, Závazky, Pokladna, Banka. Současně budou zprovozněny moduly pro evidenci majetku a komunikace se systémem Elanor pro přenos specifických číselníků a podkladů pro zaúčtování mezd.

MÚZO Praha s.r.o. bylo vybráno vzhledem k úspěšné účasti na pilotním provozu IISSP / RISRE u vybraných organizačních složek státu, konkrétně v celé kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu včetně 6 podřízených organizací. Kromě ověření funkčnosti na straně EIS JASU® CS, MÚZO Praha s.r.o. působilo také jako partner konsorcia IBM/SAP, autorů programových vybavení IISSP, a významně se podílelo na testování celého portálu RISRE/PS.

Ekonomický informační systém EIS JASU® CS je moderní ekonomický systém pro zpracování účetnictví a navazujících agend organizačních složek státu, územních samosprávných celků, státních fondů, příspěvkových a hospodářských organizací, veřejných vysokých škol, politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací.

Systém EIS JASU® CS:

  • podporuje přímou komunikaci se systémem Státní pokladny (CSÚIS i RIS),
  • umožňuje kompletní zpracování Pomocného analytického přehledu (PAP),
  • obsahuje řídící finanční kontroly v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. k tomuto zákonu,
  • podporuje elektronický podpis a bezpapírový oběh dokladů,
  • se skládá z široké nabídky základních i speciálních modulů,
  • má velké možnosti nastavení dle specifických požadavků jednotlivých zákazníků,
  • technické řešení „tlustý i tenký“ klient, je pravidelně aktualizován dle platné legislativy.

V případě zájmu o nezávaznou prezentaci systému kontaktujte naše obchodní oddělení.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více