Ještě nejste připraveni na Vý...

Úvod Novinky Ještě nejste připraveni na Výkaz peněžních příjmů a výdajů?

Ještě nejste připraveni na Výkaz peněžních příjmů a výdajů?

24.11.2017

Ještě nejste připraveni na výkazy dle zákona 25/2017 Sb.? Kontaktujte nás a společně předáme data do CSÚIS včas a správně ...

Vládní instituce podle §2 zákona 25/2017 Sb. (viz stránky Ministerstva financí zde http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rozpoctove-ramce-statisticke-informace/verejny-sektor/sektor-vladnich-instituci) budou od 1. 1. 2018 povinny předávat některé nové výkazy do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Pokud byla Vaši organizaci stanovena povinnost vykázat do 15. 2. resp. 30. 4. 2018 Výkaz peněžních příjmů a výdajů, nabízíme pomoc při zpracování.

Závazný formát výkazů je přílohou vyhlášky 272/2017 Sb. k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Výkazy je třeba poslat v datovém formátu XML, který stanovilo Ministerstvo financí. Pro zaslání výkazu do CSÚIS je třeba rovněž zaregistrovat tzv. zodpovědné a náhradní zodpovědné osoby. Postup pro registraci je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí, www.statnipokladna.cz.

V případě, že Váš účetní program neumožňuje vytvoření uvedených výkazů v požadovaném formátu, nabízíme Vám pomoc v následujícím rozsahu:

  • Zpracování Výkazu peněžních příjmů a výdajů.
  • Na základě dodaného datového souboru (excel tabulka) převedení do závazného formátu XML, který stanovilo Ministerstvo financí. Formát datového souboru je pevně stanoven zpracovatelem před prvním zpracováním dat a nebude se měnit (s  výjimkou změn ze strany MF).  
  • Kontrola předaných dat na formální a obsahovou správnost před odesláním na MF. 
  • Potřebné je zaregistrování pracovníků MÚZO jako NZO pro odeslání dat do  CSÚIS  a zpracování odpovědi.

Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte prosím naše metodické oddělení telefonicky (224 091 668, 224 091 645) nebo e-mailem (vykaznictvi@muzo.cz).


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více