Finanční vypořádání se stá...

Úvod Novinky Finanční vypořádání se státním rozpočtem a Závěrečný účet kapitoly 333 za rok 2005

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a Závěrečný účet kapitoly 333 za rok 2005

10.01.2006

Jednotné EXCEL tabulky k Finančnímu vypořádání a k Závěrečnému účtu kap. 333 pro PO a OSS kapitoly MŠMT jsou ke stažení v sekci Ke stažení - Tabulky pro zpracování:
Fin. vypořádání za rok 2005 - PO MŠMT resp. Státní závěrečný účet za rok 2005 - PO a OSS MŠMT.

Tyto tabulky je třeba vyplnit a předat na MŠMT a na MÚZO do 6.2.2006 (ZU) resp. do 7.2.2006 (Fin. vyp.). V tabulkách neprovádějte změny (přidávání nebo ubírání řádků či sloupců apod.), nevyplňujte žlutě podbarvené, součtové buňky. Pro zpracování nelze použít tabulky z minulého roku. Tabulky budou kontrolovány na hodnoty Vašich účetních výkazů za 12/2005, sumarizovány a předány na MŠMT.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více