Doporučení všem PO Středočes...

Úvod Novinky Doporučení všem PO Středočeského kraje, vykazujících prostřednictvím MÚZO

Doporučení všem PO Středočeského kraje, vykazujících prostřednictvím MÚZO

31.05.2010

Doporučení se netýká příspěvkových organizací (dále jen PO), které mají registraci včetně 6 pracovníků MÚZO dokončenou, tj. vyplnili a odeslali formulář "Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů - kontrolní součet".

Pokud některé PO začaly registrovat své ZO/NZO, případně již i obdržely od Kompetenčního centra IISSP dopis s přihlašovacími údaji k INBOXu s registračním číslem Účetní jednotky (začíná číslicí "1") a nechtějí v procesu registrace svých pracovníků pokračovat, tak nemusí. Vyhláška totiž nestanoví, aby ZO/NZO byli zaměstnanci vykazující PO, proto stačí poslat jako ZO Ing. Danu Malou z MÚZO (PO musí poslat nový registrační formulář Ing. Dany Malé se zařazením ZO). Ostatní pracovníky MÚZO PO vyplní ve formulářích jako NZO, pokud tak již neučinila.

Předvyplněné registrační formuláře jsou k dispozici na webových stránkách MÚZO www.muzo.cz, stačí doplnit IČO a název na začátku, datum a jméno statutárního zástupce na konci formuláře. Vyplněné formuláře (6 formulářů .PDF) PO odešle přes datovou schránku na MF. Nemá-li PO datovou schránku, odešle je mailem jako přílohy na MF, adresa: registraceZO@mfcr.cz. Zároveň s odesláním mailu je třeba zaslat vytištěné (s rozbaleným bodem 8) a podepsané formuláře standardní poštou na adresu MF Ing. Marcelíně Horákové (adresa je uvedena v "Detailním návodu").

Pokud PO chtějí v procesu registrace pokračovat, zaregistrují (nebo již zaregistrovaly) pracovníky MÚZO pouze jako NZO.

Při pokračování procesu registrace musí PO postupovat následovně:

  1. V "Detailním návodu" (odkaz A) - strana 3 a 4 si najděte stav, ve kterém se nachází Váš registrační proces a pokračujte v něm až k bodu 11.
  2. Stáhněte si "Uživatelskou příručku" (odkaz B) a Vy nebo IT specialista proveďte postup popsaný na stranách 3 až 11. Tím máte nainstalovanou "Šifrovací utilitu". Některé problémy se "Šifrovací utilitou" jsou popsány v materiálu (odkaz C).
  3. Dále postupujte dle popisu na stranách 12 až 15 "Uživatelské příručky" - bod 2.1. Podrobnější vysvětlení výsledku šifrování je na straně 8 "Detailního návodu".
  4. Vyplňte formulář "Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů - kontrolní součet" (odkaz D) a odešlete dle bodu 13 "Detailního návodu" (strana 4).
  5. Při jakémkoliv problému či nejasnostech se s důvěrou obracejte na servisní středisko Státní tiskárny cenin (ServiceDesk), které problémy a jejich řešení v oblasti státní pokladny zná nejlépe, mail: servicedesk@sd-stc či telefon: 236 031 890.

 

Odkazy:

A
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/15032010_Registrace_ZO_NZO_Detailni_navod.pdf
B
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/26042010_Sifrovaci_utilita_Uzivatelska_dokumentace.pdf
C
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/29032010_Sifrovaci_utilita_Otazky_odpovedi.pdf
D
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/26032010_PDF_Soucet.pdf

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘE
Registrační formuláře - text
Registrační formuláře pracovníků MÚZO - ZO
Registrační formuláře pracovníků MÚZO - NZO


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více