Aktualizace programu PC výkaznic...

Úvod Novinky Aktualizace programu PC výkaznictví JASU, verze 7.20 ze 16.9.2007

Aktualizace programu PC výkaznictví JASU, verze 7.20 ze 16.9.2007

17.09.2007

Na našich webových stránkách je připravena ke stažení nová verze programu PC výkaznictví JASU. Vzhledem k tomu, že nedochází k obsahovým změnám, zůstává i nadále stejné číslo platné verze 7.20.
Stávající aktivační klíč je i nadále stejný a není proto distribuován.

Od 16.9.2007 je na našich stránkách v sekci Ke stažení / Plné verze programů připravena pro zpracování účetních výkazu za 3. čtvrtletí 2007 nová verze programu PC výkaznictví JASU 7.20 ze 16.9.2007.
Aktualizovaná verze předává v datech souboru F/JASU informace o datu a času pořízení souboru. Tyto informace slouží k bezpečnějšímu centrálnímu zpracování v případech, kdy dojde ke zpoždění doručení datového balíčku e-mailem (např. výpadky internetového připojení).
Přestože není bezpodmínečně nutné aktualizaci nainstalovat, doporučujeme její nahrání. Můžete tím předejít případným problémům s předáním zpracovaných dat.

Kontakt v případě nejasností:
Jiří Bareš, e-mail: jiri.bares@jasu.cz, tel.: 224 091 619;
Pavel Míka, e-mail: pavel.mika@jasu.cz, tel.: 224 091 649.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více