Aktualizace programu PC výkaznic...

Úvod Novinky Aktualizace programu PC výkaznictví JASU, verze 6.20.

Aktualizace programu PC výkaznictví JASU, verze 6.20.

26.06.2006
!!! Pro organizace zřizované krajem či obcí platí stále verze 6.1 (=6.10). !!! Nová verze je určena pro organizace zřizované ministerstvem. Obsahuje aktualizované číselníky ISPROFIN a Účelových znaků. Aktualizace je připravena ke stažení na našich webových stránkách.

Na našich webových stránkách je v sekci Ke stažení / Plné verze programů připravena nová verze programu PC výkaznictví JASU 6.20 určená pro zpracování účetních výkazů za 2.Q roku 2006.
Je určena pouze pro zpracování organizací zřizovaných ministerstvem. Pro tyto organizace byla provedena distribuce aktivačních klíčů a pokynů pro aktualizaci či instalaci. Ostatní organizace nadále používají verzi 6.1 (=6.10). Kontakt v případě nedoručení nebo jiných nejasností:
p. Bareš, tel. 224 091 619, e-mail: jb@jasu.cz, p. Míka, tel., 224 091 649, e-mail: mika@jasu.cz


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více