Aktualizace programu PC výkaznic...

Úvod Novinky Aktualizace programu PC výkaznictví JASU, verze 5.01 ze 14.3.2005 - pro příspěvkové organizace. V případě potřeby je aktualizace použitelná i pro OSS.

Aktualizace programu PC výkaznictví JASU, verze 5.01 ze 14.3.2005 - pro příspěvkové organizace. V případě potřeby je aktualizace použitelná i pro OSS.

14.03.2005
Ve stávající verzi programu PC výkaznictví JASU (určené pro OSS pro zpracování a kontrolu rozpočtu za 1.Q 2005) je aktualizována rozpočtová skladba (pro přísp. organizace). Aktualizace je připravena ke stažení na našich webových stránkách. V případě potřeby je použitelná i pro OSS.

Na našich webových stránkách je v sekci Ke stažení / Plné verze programů připravena upravená verze programu PC výkaznictví JASU 5.01 určená pro zpracování účetních výkazů PO za 1.Q roku 2005.
Zároveň byla provedena distribuce aktivačních klíčů a pokynů pro aktualizaci či instalaci všem uživatelům programu. V případě nedoručení nebo jiných nejasností kontakt: p. Bareš, tel. 224 091 619, e-mail: jb@jasu.cz, p. Míka, tel., 224 091 649, e-mail: mika@jasu.cz

Úpravy v nové verzi:

- úpravy v rozpočtové skladbě


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více