Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 25. 7. 2019

Termín předání účetních výkazů PO nevykazujících PAP za 1-6/2019

Termín akce: 25. 07. 2019

Termín předání účetních výkazů PO nevykazujících PAP za 1-6/2019


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více