Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 17. 6. 2019

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-5/2019

Termín akce: 17. 06. 2019

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-5/2019

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-5/2019 (Vyhl. 272/2017)

Termín akce: 17. 06. 2019

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-5/2019 (Vyhl. 272/2017)


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více