Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 15. 11. 2018

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-10/2018

Termín akce: 15. 11. 2018

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1-10/2018

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-10/2018 (Vyhl. 272/2017)

Termín akce: 15. 11. 2018

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-10/2018 (Vyhl. 272/2017)


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více