Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 4. 5. 2018

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-4/2018

Termín akce: 04. 05. 2018

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1-4/2018


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více