Systém AUTOMAT

Úvod Služby Systém AUTOMAT

AUTOMAT JASU®

systém pro automatické zpracování dat zasílaných elektronickou poštou

Popis funkcí systému Automat v sekci Ke stažení/Dokumenty.

MÚZO Praha s.r.o. nabízí od r. 1999 automatické zpracování dat oblasti rozpočetnictví a účetního výkaznictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací zpracovávaných v MÚZO Praha s.r.o. pomocí elektronické pošty.

Tento systém přináší výrazné zrychlení a usnadnění celého zpracování. Umožňuje přenést celý proces rozpočetnictví a výkaznictví přímo do počítače na stole příslušného pracovníka.

Základní přehled činnosti systému

  • Data doručená na adresu automat@muzo.cz jsou automaticky vyjmuta a rozbalena.
  • Po provedení vstupních kontrol je odesláno uživateli potvrzení o přijetí dat. Obsahuje též výsledky vstupních kontrol a rozhodnutí, co bude dále následovat:
    • správná data rozpočetnictví a výkaznictví jsou předána k vlastnímu zpracování systému UNIX/INFORMIX
    • v případě, kdy při vstupních kontrolách byly zjištěny odchylky, jejichž příčiny a důsledky nedokáže AUTOMAT JASU posoudit, předá celý balíček k "ručnímu" zpracování
    • při zjištění nedostatků, které zásadně brání zpracování, AUTOMAT JASU data odmítne a požádá o nové zaslání celého balíčku.
  • Tiskové výstupy ze zpracování dat předaných systému UNIX/ INFORMIX jsou podle zadaného typu převedeny do tvaru WORD nebo textového formátu, zkomprimovány (ARJ, ZIP, "samorozbalovací archiv") a odeslány do e-mailové schránky odesilatele nebo na adresu, kterou si určí.
  • Základní informace o systému AUTOMAT JASU obdržíte, pokud zašlete na adresu automat@muzo.cz zprávu, která v předmětu (SUBJECT) bude obsahovat slovo HELP, podrobnější informace, pokud v předmětu bude VYK POPIS PS W.

Kontaktní formulář

Jméno: *
E-mail: *
Telefon:
Předmět:
Text zprávy: *

Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více