Historie verzí a změn programu

Úvod Produkty Oblast Výkaznictví PC výkaznictví JASU Historie verzí a změn programu

Verze 16.30 z 3. 10. 2016

Provedené úpravy

 • pro zpracování závěrky za III.Q 2016
 • jen pro organizace zpracovávající PAP

Verze 16.21 z 22. 7. 2016

Provedené úpravy

 • pro zpracování závěrky za II.Q 2016
 • oprava přenosu hospodářského výsledku do Rozvahy

Verze 16.20 z 29. 6. 2016

Provedené úpravy

 • pro zpracování závěrky za II.Q 2016
 • Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních PO

Verze 16.12 z 14. 6. 2016

Provedené úpravy

 • drobná oprava ve výkazu SÚZ

Verze 16.11 z 11. 4. 2016

Provedené úpravy

 • doplněné vazby a nová podpora XML

Verze 16.10 z 5. 4. 2016

Provedené úpravy

 • pro zpracování závěrky za I.Q 2016

Verze 16.KU z 2. 3. 2016

Provedené úpravy

 • zpracování rozpisu rozpočtu RgŠ ÚSC pro rok 2016

Verze 16.05 z 26. 2. 2016

 Provedené úpravy

 • zpracování PKZ - Pomocného konsolidačního záznamu - jen pro organizace zpracovávající PAP

Verze 16.01 z 5. 2. 2016

Provedené úpravy

 • aktualizace výkazu RN - rozpočet nákladů pro SPO

 

 

 

Verze 15.40 z 15. 1. 2016

Provedené úpravy

 • úprava vazeb PAP

Verze 15.30 z 2. 10. 2015

Provedené úpravy

 • úprava vazeb PAP
 • úprava XML souborů

Verze 15.21 z 30. 6. 2015

Provedené úpravy

 • oprava vazeb PAP
 • zpřístupnění výkazu VN

Verze 15.14 z 22. 4. 2015

Provedené úpravy

 • oprava části N výkazu Příloha
 • opravy tiskových sestav výkazu PAP

Verze 15.13 z 20. 4. 2015

Provedené úpravy

Verze 15.12 z 17. 4. 2015

Provedené úpravy

Verze 15.11 z 7. 4. 2015

Provedené úpravy

 • aktualizace/změny výkazů RO, ZZ, HA, PAP, PT, ZAM
 • úpravy Importu, Exportu
 • aktualizace a úprava vazeb
 • aktualizace číselníků

Verze 15.01 z 18. 2. 2015

Provedené úpravy

Verze 14.41 z 20. 1. 2015

Provedené úpravy

Verze 14.40 z 9. 1. 2015

Provedené úpravy

Verze 14.31 z 15. 10. 2014

Provedené úpravy

 • oprava chybných vazeb
 • možnost zadávání dobrovolných partnerů P20, P21, P22 ve výk. PAP

Verze 14.30 z 01. 10. 2014

Provedené úpravy

 • úprava číselníků
 • úprava vazeb
 • úprava PAP I, PAP X
 • možnost zadávání dobrovolných partnerů P20, P21, P22 ve výk. PAP

Verze 14.20 z 30. 6. 2014

Provedené úpravy

 • oprava importu PAP X
 • oprava exportu XML pro výkaz ZZ, B.III.8 (SU 638)
 • aktualizace a úprava vazeb
 • aktualizace číselníků
 • program zatím nepřijímá "dobrovolné" partnery P20,P22

Verze 14.12 z 17. 4. 2014

Provedené úpravy

 • doplněny chybějící tisky částí K, L, M, N výkazu Příloha

Verze 14.11 z 11. 4. 2014

Provedené úpravy

 • oprava XML exportu výkazu PAP, část 11, doplněno pole marže, sloupec08
 • oprava chybných vazeb
 • oprava importu ČPRF
 • povinné IČ věřitele v příloze K1, K2

Verze 14.10 z 9. 4. 2014

Provedené úpravy

 • aktualizace/změny výkazů RO, ZZ, HA, PAP
 • úpravy Importu, Exportu
 • aktualizace a úprava vazeb
 • aktualizace číselníků

Verze 14.02 z 20. 2. 2014

Provedené úpravy

 • nový výkaz Schválení účetní závěrky 2012
 • aktualizace výkazu OZ - operativní účetní záznamy pro OSS
 • aktualizace výkazu NAR - nároky pro OSS
 • aktualizace výkazu RN - rozpočet nákladů pro SPO

Verze 13.40 z 9. 1. 2014

Provedené úpravy

 • aktualizace číselníků
 • aktualizace a úprava vazeb

Verze 13.31 z 8. 10. 2013

Provedené úpravy

 • opraven export hosp. výsledku pro formát F/JASU
 • opravená chyba hlášky pro chybný sloupec v PAP X
 • doplnění číselníku nároku účelů (platné od 1.9.2013)

Verze 13.30 z 3. 10. 2013

Provedené úpravy

 • opraven export HV ve formátu F/JASU

Verze 13.30 z 27. 9. 2013

Provedené úpravy

 • nová úprava funkce Import
 • upravené číselníky rozp. skl.,účely nároků
 • upravené vazby

Verze 13.21 z 23. 7. 2013

Provedené úpravy

 • doplněna chybějící analytika PAP 51804 - Zpětný nájem
 • nové účely nároků pro OSS

Verze 13.20 z 2. 7. 2013

Provedené úpravy

 • aktualizované číselníky
 • aktualizované vazby
 • aktualizovaný výkaz ROZ SPO-RIS

Verze 13.14 z 24.04.2013

Provedené úpravy

 • opravené vazby
 • opravena chyba v tisku PAPu části V

Verze 13.13 z 16.04.2013

Provedené úpravy

 • plochá věta F/JASU

Verze 13.12 z 15.04.2013

Provedené úpravy

 • opravené vazby

Verze 13.11 z 12.04.2013

Provedené úpravy

 • opravené mezivýkazové vazby

Verze 13.10 z 09.04.2013

Provedené úpravy

 • aktualizované výkazy PAP, NAR, PR
 • aktualizované vazby výkazové a mezivýkazové
 • aktualizované číselníky ÚČELY A UCZN
 • aktualizovaná podpora XML

Verze 13.01 z 30.01.2013

Provedené úpravy

Pouze pro OSS a SPO - NÁROKY OSS, ROZPOČET SPO

Verze 12.41 z 30.01.2013

Provedené úpravy

 • opravené vazby PA
 • úprava exportu výkazů ve formátu XML

Verze 12.40 z 27.12.2012

Provedené úpravy

 • nové vazby
 • úprava exportu výkazů
 • úprava resp. přepracování výkazů Peněžních toků a Vlastního kapitálu

Verze 12.30 z 2.10.2012

Provedené úpravy

 • nové číselníky pro OSS
 • nové vazby PAP x ZZ a vnitrovýkazové vazby
 • kontrola IČ partnerů (modulo 11)

Verze 12.22 z 18.7.2012

Provedené úpravy

 • oprava generování hodnot v části IV až IX výkazu PAP, ve formátu XML

Verze 12.21 z 10.7.2012

Provedené úpravy

 • oprava vazeb PAP
 • oprava chybného ukládání některých příloh

Verze 12.20 z 29.6.2012

Provedené úpravy

Tato aktualizace neobsahuje nový výkaz PAPu. Doplnění výkazu PAP do programu je možné na základě objednávky. Podrobnosti jsou uvedeny na našich stránkách zde .

Verze 12.11 z 13.4.2012

Provedené úpravy

 • uvolnění řádků B.III.1 až B.III.3 Rozvahy pro PO
 • zpřístupnění tří řádků rozvahy B.II.18, D.III.23 a D.III.24 pro OSS
 • načítání programů ISPROFIN
 • načítání části X - bankovní účty
 • upraven export XML rozvahy a XML přílohy
 • vazba HA38
 • nová podpora XML verze 1.0.2.43 (funguje i pro SW Fénix)

Verze 12.10 z 3.4.2012

Provedené úpravy

 • upravené výkazy pro rok 2012 - účty i řádky
 • úprava vazeb

Verze 12.01 z 9.2.2012

Aktualizace je určena pro organizace OSS a státní PO pro zpracování výkazů OZ, NAR, PR, RN v roce 2012. Vzhledem k novým formátům výkazů RO, ZZ, HA budou data těchto výkazů při aktualizaci vymazána. Je proto vhodné před aktualizací provést archivaci databáze (tlač. Servis->Archivace databáze).

Verze 11.40 z 13.1.2012

Provedené úpravy

 • mají aktiva > 40 milionů a zároveň HV > 80 milionů
 • NEBO používají funkci EXPORT XML

Verze 11.40 z 5.1.2012

Provedené úpravy

 • aktualizovaný číselník nároků
 • oprava vazeb vazeb č. 114, 115
 • přidání součt. polí do výkazu oper. účet. záznamů
 • nové generování řádků výkazu Peněžní toky
 • označení již naplněných částí výkazu Příloha
 • Přidána možnost zpracování organizačních složek ÚSC, t.j. výkazu PR část II. složky schválený rozpočet a rozpočtová opatření. Pokud nebude nalezen problém, je možno nahradit stávající verzi 9.41, kterou používají některé krajské odbory školství pro předávání rozpočtu a rozpočtových úprav do MÚZO

Verze 11.31 z 11.10.2011

Provedené úpravy

 • ošetření polí předčíslí a číslo b.ú. při editaci + odstranění znaku "á" v exportu F/JASU
 • odstranění vět PS v CV21 - pokud je nulový počáteční stav - struktura F/JASU
 • zakončení importu i exportu jiným oznamovacím oknem
 • nová podpora XML - verze 1.0.2.36.msi
 • oprava vazeb

Verze 11.30 z 30.9.2011

Provedené úpravy

 • ošetření polí předčíslí a číslo b.ú. při editaci + odstranění znaku "á" v exportu F/JASU
 • odstranění vět PS v CV21 - pokud je nulový počáteční stav - struktura F/JASU
 • zakončení importu i exportu jiným oznamovacím oknem
 • nová podpora XML - verze 1.0.2.36.msi

Verze 11.24 z 4.8.2011

Provedené úpravy

 • opraven chybný import dat (dvojnásobné hodnoty) pro výkaz CV21

Verze 11.23 z 22.7.2011

Provedené úpravy

 • nové vazby pro výkazy operativních záznamů

Verze 11.22 z 11.7.2011

Provedené úpravy

 • oprava plnění výkazu PR část VIII sl. 84

Verze 11.21 z 4.7.2011

Provedené úpravy

 • Doplnění nových vazeb č. 170-198 pro OSS
 • Oprava sloupců ve výk. Příloha část A4
 • Podmíněné spouštění podpory XML
 • aktualizace číselníku dotačních titulů

Verze 11.20 z 21.6.2011

Provedené úpravy

 • komprimace ARJ nahrazena komprimací ZIP
 • výkaz PR VII - nový řádek 7204 pro kap. 322
 • úprava vazeb
 • doplnění dotačních titulů

Verze 11.11 z 7.4.2011

Provedené úpravy

 • oprava chybných tisků RO, ZZ, PT
 • úprava vazeb

Verze 11.10 z 4.4.2011 - pro zpracování 1.Q 2011

Provedené úpravy

 • nový výkaz zaměstnanosti ZAM1-04
 • úprava vazeb
 • úprava exportu XML

Verze 11.08 z 17.3.2011

Provedené úpravy

 • opravena chyba sumáře doplňujících údajů na ř. 96 a 97

Verze 11.07 z 15.3.2011

Provedené úpravy

 • určená pro OSS - pro zpracování výkazu plnění rozpočtu - schválený rozpočet

Verze 11.05 z 24.2.2011

Provedené úpravy

 • určená pro státní PO - pro zpracování výkazu rozpočtu nákladů a výnosů

Verze 11.03 z 14.2.2011

Provedené úpravy

 • zpracování výkazů Nároky, Operativní záznamy, Peněžní toky, Vlastní kapitál

Verze 10.41 z 19.1.2011

Provedené úpravy

 • opravena vazba č. 65
 • opravena chyba při opakovaném generování výkazu PT

Verze 10.40 z 11.1.2011

zpracování roční závěrky 2010

Provedené úpravy

 • nový výkaz CV03-Peněžní toky a Vlastní kapitál
 • tlačítko pro možnost kopie řádku v tzv. volných výkazech (např. PR)
 • nové části přílohy E.3 a E.4
 • nová "patička" v tiskových sestavách

Verze 10.33 z 9.11.2010

Provedené úpravy

 • možnost nastavení připojení přes PROXY server
 • archivace protokolů komunikace s CSÚIS

Verze 10.32 z 17.8.2010

POUZE PRO OSS, IMPORT XML VÝKAZŮ CV17-CV22

Provedené úpravy

 • import XML souborů CV17-CV22
 • tisky
 • tisk rozvahy na výšku

Verze 10.31 z 24.7.2010

Provedené úpravy

 • na pole "opravná položka" v CV17 je přístup jen při vhodném súč
 • pro CV17-CV20 se mohou vkládat jen úč.skupiny a súč (třídy zrušeny)
 • vstup na pole "částka v cizí měně" jen při zadaném kódu cizí měny v CV21 a CV22
 • aktualizovaný číselník kódů bank
 • upraveny výkazové vazby rozvahy RO32-37 podle nového zadání
 • Verze umí editaci a export F/JASU a XML pro nové výkazy CV17-CV20
 • Importovat a tisknout tyto výkazy zatím nelze

Verze 10.30 z 13.7.2010

Pololetní aktualizace programu PC výkaznictví JASU

Provedené úpravy

 • doplněn import souborů ve formátu XML
 • doplněn export XML+ pro komunikaci s CSÚIS

Verze 10.28 z 2.7.2010

Provedené úpravy

 • upraven tisk Rozvahy, ZZ, dodělány tisky Přílohy
 • upraveny kontrolní vazby
 • nový kód účelu v číselníku pro kap. 335

Verze 10.21 z 10.5.2010

pro PO

Provedené úpravy

 • oprava vyhodnocení kontrol přílohy část A.10

Verze 10.20 z 9.5.2010

pro PO

Provedené úpravy

 • rozšíření exportu o formát XML
 • doplnění zaokrouhlování na tisíce všech výkazů najednou

Verze 10.11 z 12.4.2010

pro zpracováni 1. čtvrtletí 2010

Provedené úpravy

 • zrušení vazeb č.40, 41
 • změna ve vazbách č.59 až 62
 • oprava importu textových částí přílohy
 • tlačítko pro zaokrouhlení výkazu na celé tisíce

Verze 10.10 z 6.4.2010

pro zpracováni 1. čtvrtletí 2010

Provedené úpravy

 • nové výkazy RO, ZZ, Příloha

Verze 9.51 z 5.3.2010

pro státní PO

Provedené úpravy

 • kontrolní vazby pro rozpočet nákladů a výnosů, výkaz BÚ

Verze 9.32 z 4.2.2010

pro VVŠ

Provedené úpravy

 • oprava vazeb č. 4 a 5

Verze 9.50 z 3.2.2010

pro OSS a státní PO

Provedené úpravy

 • OSS-výkaz Plnění rozpočtu a výkaz Nároky
 • státní PO-rozpočet nákladů a výnosů, výkaz BÚ

Verze 9.32 z 28.1.2010

Provedené úpravy

 • pro VVŠ byly ve výkaze DÚ VVŠ zpřístupněny řádky 171, 172, 173 ve sloupci Zůstatek k 1.1.

Verze 9.32 z 8.1.2010

Provedené úpravy

 • je odstraněna chybová zpráva verze 9.31 rozvaha ř. 91/12 a 98/12 nesmí mít na konci roku zůstatek

 

 


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
PC výkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více