FAQ

Aby běžel VFP program, musí být nainstalovány následující programy:
Asycfilt.dll, msvcrt.dll, oleaut32.dll, olepro32.dll, stdole2.tlb, vfp6r.dll, vfp6renu.dll,
 • pro Windows 95, 98 v adresáři C:\Windows\System\,
 • pro Windows NT, 2000 v adresáři C:\WinNT\System32\.

Při event. ručním kopírování je třeba provést registraci z příkazového řádku, např. regsvr32 vfp6r.dll.

 

Při instalaci se objeví chybové hlášení ...requires system administrator privilegs...
Hlásí Windows – je třeba se přihlásit na PC jako administrátor (jméno+heslo).


Při instalaci se objeví chybové hlášení ...oleaut32.dll starší verze se používá...
Hlásí některé starší verze Windows – nejlepší řešení je toto:
 • restartovat počítač v režimu MS-DOS,
 • nastavit se do adresáře \WINDOWS\SYSTÉM – příkaz: cd system,
 • zadat příkaz rename oleaut32.dll oleaut32.bak,
 • zadat příkaz Exit - restartuje se počítač (může hlásit chybějící dyn.knihovnu),
 • z příkazového řádku spustit instalaci (např. a:install),
 • po nainstalování programu restartovat počítač.

 

Po spuštění programu se objeví chybové hlášení ...verze souboru prostředků neodpovídají...
Z adresáře WIDOWS\SYSTEM (nebo SYSTEM32 v NT,2000) zkopírovat do adresáře JASU_VYKAZY soubory Vfp6r.dll a Vfp6renu.dll, (pozor – mohou být skryté).

...

Po spuštění programu se objeví chybové hlášení ...neplatný formát zdroje prostředků...
Na počítači je starší verze FoxPro. Po potvrzení tlačítka ANO bude program fungovat.

 

Při běhu programu se objeví chybové hlášení ...fatal error: exception code=C0000005...
Hlásí WINDOWS – po restartu počítače bude program normálně fungovat.

 

Po spuštění programu nelze vstoupit do Importu, Exportu a Databáze.
V popisu organizace není vloženo IČO, právní forma a kapitola st. rozpočtu.

 

Po nahrání z diskety se objeví seznam chybných vět. Co dál?
Prohlédnout si popisy chyb ve vyřazených větách a rozhodnout se
 • pokračovat (potvrdit tlačítko Potvrzení a pak Provést nahrání do databáze),
 • nebo znovu nahrát data – ale v jiné struktuře (častá záměna F/JASU a F/A).

 

Jakou kapitolu nastavit pro příspěvkové organizace, které jsou pod Kraji nebo ORP?
V popisu organizace nastavit kapitolu 700.

 

V nabídce Editace výkazů není k dispozici resortní výkaz MŠMT.
V popisu organizace nastavit kapitolu 333.

 

Jak se vstoupí do editace nějakého výkazu ?
 • Kliknutím na text DATABÁZE VÝKAZŮ se otevře okno Zpracování výkazů organizace,
 • kliknutím na kartu Editace a tisk výkazů se objeví nabídka výkazů,
 • označí se výkaz a klikne na tlačítko Náhled/Editace.

 

Jak se tiskne nějaký výkaz ?
 • Kliknutím na text DATABÁZE VÝKAZŮ se otevře okno Zpracování výkazů organizace,
 • kliknutím na kartu Editace a tisk výkazů se objeví nabídka výkazů,
 • označí se výkaz a klikne na tlačítko Tisk výkazu.

 

Výkaz se netiskne správně česky.
Není nastavená správná výchozí tiskárna (viz složka Tiskárny v Ovládacích panelech). V programu výkaznictví se nic ohledně tisku nenastavuje.

 

Jak se v resortním výkazu vloží hodnota Kč do sloupce Hrazeno z přísp. MŠMT?
Po vložení hodnoty Náklady celkem se kurzor objeví v políčku se šipkou a zapíše se písmeno R (jako ručně). Pak lze zapsat do pole Hrazeno z přísp. MŠMT (jinak se rozepisuje automaticky proporcionálně na položky).

 

Jak se v resortním výkazu vloží hodnota Kč do sloupce Dotace z MŠMT ?
Hodnota se plní automaticky, ale jen když je položka 4116.

 

Jak se ve výkaze zisku a ztrát vloží hodnota Kč do sloupce Hospodářská činnost ?
V popisu organizace (viz Hlavní menu) musí být zadána Hospodářská činnost.

 

Jak se vyvolá nabídka povolených hodnot při vkládání do výkazu?
Jedná se o pole PARAGRAF,POLOŽKA,ÚČET,ZP,PROGRAM,KÓD BANKY atd., které se kontrolují podle číselníku.
Pokud se vloží libovolná číslice (např. "3") a Enter, objeví se nabídka s kurzorem na nejbližší hodnotě. Např. při vložení "3" v poli PARAGRAF je seznam připraven na §3111.

...


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
PC výkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více