PC výkaznictví JASU

Úvod Produkty Oblast Výkaznictví PC výkaznictví JASU

PC výkaznictví JASU®

PC Vkyznictvi JASUProgram je určen ke zpracování účetního výkaznictví příspěvkových organizací, neziskových organizací a organizačních složek státu. Program je průběžně aktualizován dle vyhlášek a opatření MF. V současné době užívá program více než 2000 organizací.

Verze programu od roku 2010 reaguje na nové požadavky MF ČR v rámci projektu IISSP / ČSÚIS. Program umožní přípravu dat ve formátu XML a v nejvyšší verzi také přímou komunikaci s portálem Státní pokladny.

Aktuální informace

 • instalační soubory PC výkaznictví JASU
 • Před stažením aktualizace si zjistěte, zda se úpravy v poslední verzi programu týkají i organizace vašeho typu
  (viz. Historie verzí a změn programu)
 • pro plnohodnotné použití programu je nutný aktivační klíč, pokud jej nemáte, kontaktujte nás na níže uvedených telefonních číslech nebo e-mailech
 • bez aktivačního klíče je možné program používat jako DEMOVERZI (demoverze neumožňuje import/export dat, výkazy je možné pouze prohlížet na obrazovce, není možné je tisknout)

Základní přehled činnosti programu

Program je víceuživatelský, tj. může s ním současně pracovat více uživatelů. Je snadno ovladatelný myší i z klávesnice, výhodná je kontextová nápověda v každé části programu. Jednoduché menu a ovládací prvky jsou vhodné i pro uživatele, kteří nepracují s PC často. Hlavní funkce programu jsou:

 • zpracování účetního výkaznictví s možností přebírání dat importem z programů účetnictví různých dodavatelů ve struktuře F/JASU nebo XML (dle CSÚIS - od pololetí 2010),
 • pořizování účetních a finančních výkazů přímo z klávesnice včetně výkazu výnosů a nákladů PO dle rozpočtové skladby (tzv. rezortní výkaz MŠMT),
 • pořizování výkazu PAP, jak importem z účetnictví, tak vstupem z klávesnice (Pomocný analytický přehled, části 1-17 - pro organizace, které mají tuto povinnost a tento výkaz si doobjednají),
 • provádění stejných logických kontrol správnosti výkazů jako při centrálním zpracování v MÚZO resp. na MF,
 • vytvoření datového souboru s odpovídající strukturou i obsahem pro předávání dat nadřízenému orgánu nebo k centrálnímu zpracování,
 • vytváření sumářů více organizací (nebo středisek jedné organizace) podle vlastního seznamu a členění,
 • přehledná identifikace chyb ve výkazech a v mezivýkazových vazbách,
 • tisk účetních a finančních výkazů,
 • tisk dalších užitečných kontrolních sestav.

Nabízené verze programu

Verze „STANDARD“ - pracuje vždy s aktualizovanou strukturou F/JASU pro daný rok. Při importu dat umí pracovat i s formátem XML. Výstupní soubor - vždy ve formátu F/JASU - je určen především k předání a zpracování v centrálním systému Automat společnosti MÚZO Praha s.r.o. nebo na nadřízené organizaci (např. krajský úřad), který používá pro sehrání, sumarizaci a kontrolu dat opět program PC výkaznictví JASU.

Verze „XML“ - rozšířená verze „standard“, která kromě výstupu do souboru se strukturou F/JASU umožňuje výstup v nešifrovaném XML formátu dle specifikace CSÚIS / IISSP. Výstupní nešifrovaný soubor XML se následně předává zpracovateli (MÚZO, jiný zpracovatel nebo přímo portál Státní pokladny). V případě předávání do portálu Státní pokladny je nutné použít zdarma šířený program „Šifrovací utilita“, který zajistí elektronické podepsání a zašifrování datového souboru. Takto připravený soubor se nahrává prostřednictvím webové aplikace do příslušného portálu Státní pokladny. Jak šifrovací utilita, tak webová aplikace je dosažitelná na portálu MF ČR.

Verze „XML+“ - tato verze rozšiřuje funkcionalitu verze „XML“ o plně automatizované předání souboru do systému CSÚIS / IISSP (na portál Státní pokladny pomocí webových služeb/internetu). Program tedy zajišťuje i podepsání, zašifrování a odeslání datového souboru. Jako zpětnou vazbu dostává informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti předání, kterou ukládá do chybového logu v definované složce.

Cenové podmínky

Cenové podmínky uvedené níže se týkají individuálních a nízkoobjemových objednávek. V případě hromadného nasazení jsou poskytovány další slevy dle dohody.

VERZE PROGRAMUSTANDARDXMLXML+
 
Instalace programu cena (Kč bez DPH / 1 org.) cena (Kč bez DPH / 1 org.) cena (Kč bez DPH / 1 org.)
1 organizace 2 750,- 4 125,- 5 500,-
2-5 organizací 2 200,- 3 300,- 4 400,-
6-10 organizací 1 850,- 2 775,- 3 700,-
11-50 organizací 1 400,- 2 100,- 2 800,-
51-100 organizací 1 200,- 1 800,- 2 400,-
PAP výkazy – jednorázový poplatek    499,-    749,-    999,-
Aktualizace programu cena (Kč bez DPH) cena (Kč bez DPH) cena (Kč bez DPH)
Aktualizace – varianta a)
roční paušál
1 060,- / rok / 1 org. 1 590,- / rok / 1 org. 2 120,- / rok / 1 org.
Aktualizace – varianta b)
za každou novou verzi
   720,- / 1 org. 1 080,- / 1 org. 1 440,- / 1 org.

Síťová instalace

V případě síťové verze programu nebo instalace na více PC v rámci organizace se připočítává 30% základní ceny a za každou další připojenou stanici 20% základní ceny.

Aktualizace programu

Cena aktualizace (nová verze/upgrade) je volitelná a může být dvojí:

 1. Roční paušál - cena je fixní, na 1 rok a 1 organizaci a je nezávislá na počtu aktualizací za rok.
  Fakturace ceny je prováděna vždy k 1. pracovnímu dni prosince daného roku.
 2. Základ - cena každé dodané aktualizace pro každou zpracovávanou organizaci.
  Fakturace ceny je prováděna do 14 dnů po distribuci aktualizace.

Minimální systémové požadavky

 • PC IBM kompatibilní, procesor Intel Pentium nebo AMD K5
 • operační paměť 16MB RAM
 • minimálně 10MB volného prostoru na pevném disku
 • tiskárna libovolného typu
 • Windows 9x, NT, ME, 2000, XP
 • podporované sítě - NOVELL 3.11 a vyšší, Windows 9x, NT, ME, 2000, XP

Kontaktní formulář

Jméno: *
E-mail: *
Telefon:
Předmět:
Text zprávy: *

Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
PC výkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více