Kontakt

Úvod Kontakt Telefonní kontakty

Telefonní kontakty

 Podle projektů

Hot-line projektů EIS JASU® CS 224 091 478, 653, 623, 649
Hot-line technická podpora eVýkaznictví JASU® 224 091 619, 687
Hot-line projektů PC rozpočet JASU®,
PC výkaznictví JASU®
224 091 619
Hot-line zpracování dat výkaznictví,
účetnictví, projektu Automat
224 091 621, 633, 455
Zpracování výkaznictví a účetnictví,
metodická pomoc
224 091 645, 621, 668, 627

 Podle oddělení

Ředitel 224 091 650
Zmocněnec pro SMK 224 091 457
Oddělení obchodní 224 091 497
Oddělení dodavatelských řešení 224 091 652, 562, 651, 655
Oddělení interních řešení 224 091 627, 621, 668, 629
Oddělení ekonomické a personální   224 091 642, 617 (i fax)
Oddělení služeb 224 091 619, 478, 653, 623, 649
Zpracování dat výkaznictví a účetnictví, Automat 224 091 633, 455, 643

EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
PC výkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více