Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 30. 10. 2018

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 1-9/2018

Termín akce: 30. 10. 2018

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 1-9/2018

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-9/2018 (Vyhl. 272/2017)

Termín akce: 30. 10. 2018

Termín pro Výkaz příjmů a výdajů (M) za 1-9/2018 (Vyhl. 272/2017)


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více