Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 26. 2. 2018

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1/2018

Termín akce: 26. 02. 2018

Termín předání operativních účetních záznamů OSS a SF za 1/2018

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 12/2017

Termín akce: 26. 02. 2018

Termín předání účetních výkazů organizací vykazujících PAP + PAP + OÚZ za 12/2017


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
eVýkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více