Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 5. 2. 2018

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1/2018

Termín akce: 05. 02. 2018

Termín zajištění souladu bankovních účtů s RIS za 1/2018


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
PC výkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více