Důležité termíny

Úvod Důležité termíny Datum 14. 7. 2017

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-6/2017

Termín akce: 14. 07. 2017

Termín uzavření údajů za kapitolu v RIS za 1-6/2017


EIS JASU® CS

Komplexní řešení pro zpracování agendy účetnictví a navazujících agend.


Více
PC výkaznictví JASU®

Komplexní řešení pro zpracování účetního výkaznictví.


Více
PC rozpočet JASU®

Komplexní řešení pro zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení.


Více